Vi tilbyder kørsel med:

 

Gylletransport:

Med vores tanktrailer kan vi transportere alle former for gylle og flydende slam.

 

Vores trailer har en kapacitet på 35m3 og er udstyret med læsse-tårn.

Med dette kan vi på og aflæsse på 4min.

 

Ydermere er vores trailer udstyret med omrører, så vi kan omrøre u. transport,

ette medfører derfor ingen nedsættelse af transporttiden.